Skrócony system licytacyjny dla turniejów indywidualnych w Klubie PBC

Otwarcie 1

– 12–14 PC w składzie zrównoważonym lub 4–4–4–1 z singlem lub singlem

– 15+ na ♣;

– 18+ w składzie dowolnym.

Sekwencje

1 – 1 =0–6 PC w składzie dowolnym, 7–11 PC na / (16)17PC w składzie zrównoważonym bez st.      

1 – 1 BA =   7–10 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1 – 2/2 = NAT, GF, możliwe starsze czwórki.

1 – 2/ = NAT, GF, zasadniczo 6+/, kolor przedniej jakości.

1 – 2BA =    11–12 PC w składzie zrównoważonym bez starszej czwórki.

1 – 3/ = 9–11 PC, 6+/, inwit do 3BA.

1 – 3BA = 13–16 PC w składzie zrównoważonym bez starszych czwórek.   

Odwrotka – odpowiedzi: 4–4–5–5.                            

Magister (PRO) w sekwencjach:

1/1 – 1/

1BA    – 2

Odpowiedzi:

2 = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, minimum rebidu.

2/ = fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, minimum

–  albo, gdy jest to drugi starszy, fit trzykartowy w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum.

2BA = brak trzech kart w kolorze odpowiedzi partnera, maksimum rebidu. 

Otwarcie 1:

– 12–17 PC, 5+ lub w układzie 4441 z singlem treflowym (4441 z singlem starszym w otwarciu 1)

– 12 – 14 PC, 4–5. 

Sekwencje:

1 – 2 = NAT GF, możliwe starsze czwórki.

1 – 2 = odwrócone podniesienie: 10+PC, 4+, bez starszej czwórki,  forsing do szczebla 3.

1 – 2/ = NAT GF, zasadniczo 6+/, kolor przedniej jakości.

1 – 3 = 9–11 PC, 6+ (NAT inwit).

1 3 = blokujące.

1 – 3//4 = splinter.

1 – 2

2/ = rewers, 15+ PC.

1 – 2

2/3BA= układ 4–4–4–1 (singiel ), 12–14/15–17 PC.

Otwarcia 1/:

12–17 PC, 5+/.

Sekwencje:

1/ – 1BA = półforsujące.

1/ – 2 = dwuznaczne : GF (naturalne lub z fitem) lub 9-11 PC 6+

1/ – 2 = dwuznaczne : GF (12+PC 5+) lub 9-11 PC 6+

1 –  2 = dwuznaczne :  GF (12+PC 5+) lub 9-11 PC 6+

1 – 2  = NAT GF, zasadniczo 6+, kolor przedniej jakości.

1/ – 2BA = inwit do końcówki z fitem kierowym/pikowym.

1/ – 3 = odwrócone podniesienie BERGENA=10-11 PC z fitem 4 kartowym, dalej pytanie o singla

1/ – 3 = odwrócone podniesienie BERGENA=7-9 PC z fitem 4 kartowym

1/ – 3BA = z fitem 3 kartowym kierowym/pikowym 13-15 PC skład 4333 bez ambicji szlemikowych

1/ – 4/ = NATURALNY blokinwit , 7–10 PC, 4-5 / !!!!!!!!! NIE LICYTOWAĆ z 12+PC

2BA forsują jedynie po odpowiedzi two-over-one.

W sekwencji:

1 – 1

2 – 2BA = nieforsujące.

Otwarcie 1BA:

15–17 PC w składzie zrównoważonym,

dopuszczalna słaba starsza piątka lub młodsza szóstka oraz układ 5–4–2–2 z longerami w młodszych.

Sekwencje:

1BA – 2 = stayman, obiecuje starszą czwórkę; tylko trzy odpowiedzi:

2– brak starszej czwórki.

2 – cztery kiery, niewykluczone cztery piki.

2 – cztery piki, wykluczone cztery kiery.

1BA – 2///3 = jednoznaczne transfery (3 = kara, słabe albo GF --> potem po 3 sprzedajemy wartości).

1BA – 2BA = inwit bez starszej czwórki.

1BA – 3 = NAT inwit na karach.

1BA – 3/ = konwencja 5431.

1BA – 4/ = teksas na kiery/piki. 

Otwarcie 2♣:

11–15 PC na 6+ albo 5+–4/.

Sekwencje:

2 – 2= pytanie, zasadniczo 10+PC, co najmniej inwit.

2  –   2

2/ = naturalne, czwórki.

2BA= 6+, bez starszej czwórki, bez krótkości.

3= 6+, bez starszej czwórki, boczna krótkość (dalej 3 = pytanie o singla).

2 – 2BA = puppet na 3, słabe z fitem treflowym (blokujące) albo GF w układzie 5+–5+ na pozostałych kolorach lub inwit 55 starsze.

2 – 2BA

3 – 3 = GF kara i kiery.

3 = GF kiery i piki.

3= GF piki i kara (jak w wilkoszu).

 Otwarcie 2:

dwukolorówka Wilkosza lub Multi(słabe) do uzgodnienia    

 Otwarcia 2/:

6–11 PC, 6+/ (naturalne słabe dwa) lub dwukolorówka 5+/5+ dowolny oraz 5+/5+młodszy

2 – 2 = pytanie o singletona (2BA = singiel pik).

2 – 2BA = pytanie o singletona.

Otwarcie 2BA:

6–11 PC, 5+–5+.

2BA – 3 = pytanie o układ (krótkość).

 2BA – 3 =  INWIT na jednym z młodszych

Otwarcie 3BA:

pełny kolor młodszy bez bocznego dojścia (maksimum dama bokiem).

3BA – 4/5 = chęć gry w kolor longera otwierającego.

3BA – 4 = pytnie o singletona

3BA – 4/ = NAT.

Otwarcia 4/4 (do uzgodnienia)

Otwarcia transferowe (południowo-afrykański NAMYATS), na pełnych siedmiokartach (ok.9 lew).4= na kierach 4 =na pikach

Strefa szlemowa:

splinter, cuebidy, blackwood (102) na pięć wartości z damą atu,

blackwood wyłączeniowy (012) na 4 wartości – z królem atu, bez asa w kolorze krótkości,

atutowa, pytanie o króle, po 1BA – 4 = gerber.

Licytacja po interwencji:

Po kontrze przeciwnika:

  •  przeskok kolorem = kolor + fit.
  •  podwójny przeskok = splinter.
  •  nowy kolor na wysokości jednego forsuje.
  •  nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje.
  •  rekontra - 10-12 PC bez fitu lub 13+ z fitem 
  •  podniesienie koloru starszego słabe 5-6 PC z fitem
  •  1BA - z fitem 7-9 PC po otwarciu kolorem starszym
  •  2BA – 10-11 PC bilansowe podniesienie koloru otwarcia z fitem i stosownymi wartościami   defensywnymi.

Po kontrze na 1BA: rekontra = silna.

inne – jak bez kontry.

Po otwarciu 1BA i naturalnym wejściu przeciwnika na szczeblu dwóch bądź trzech

 –  kontry negatywne (wywoławcze).

Po wejściu przeciwnika kolorem:

nowy kolor na wysokości dwóch nie forsuje.

2BA = forsing z fitem.

kolor przeciwnika = inwit z fitem.

Licytacja w obronie:

Możliwe lekkie wejścia na wysokości jednego, przyzwoite na wysokości dwóch, wejścia z przeskokiem – blokujące.

Po naszym wejściu 1/(a także po trzecio- i czwarto ręcznym otwarciu)

– 2 drury (najsłabsza odpowiedź partnera = powrót na kolor wejścia/otwarcia).

Kontra wywoławcza po otwarciach do 4, odpowiedzi naturalne, z bilansu. Sztuczny negat 1 tylko po kontrze a otwarcie 1.

Wejście 1BA = 15–18 PC, na pozycji reopen – 11–15 PC (na reopen może nie być zatrzymania w kolorze otwarcia!).

 Po otwarciach 1/:

            1/ – (2) = dwukolorówka na starszych 5+–5+.

 Po otwarciach 1/:

1/ – (2/) = dwukolorówka Michaelsa (5+–5+ na drugim starszym i dowolnym młodszym).

1/ – (2BA) = dwukolorówka 5+–5+ na młodszych.

 1 – (2BA) = dwukolorówka 5+–5 kiery i trefle.

Obrona po otwarciu przeciwnika silnym 1BA (tak samo na drugim i czwartym ręku):

kontra= dwukolorowa: starsza czwórka + młodsza (co najmniej) piątka.

2= wywołanie na kolory starsze (możliwy układ 5–4, a nawet 4–4).

2 = 6+/ (tak jak otwarcie multi, może być jednak większa siła).

2/ = 5/–4+C/.

2BA = młodsze 5+–5+.

Po otwarciu przeciwnika słabym 1BA:

kontra siłowa – od ładnych 13 PC.

pozostałe wejścia – jak po silnym 1BA.

Lebensohl– po otwarciu 1BA i wejściu na wysokości dwóch,

po kontrze wywoławczej na naturalne otwarcie słabe dwa w starszy.

Kontry :

wywoławcza, objaśniająca, odpowiedź, negatywna (w tym sputnik – na 1 wyklucza ),

nadwyżkowa (cards/points-showing, maximal overcall double), Lightnera, wistowa, atakująco-obronna.

Wist:

Wist odmienny.

Zrzutki odwrotne (preferencja ilości).

Na bez atu:

Do A i D – marka-demarka (jakość), do K – odblokowanie lub ilościówka.

Lawintal:

sygnał wistowy, wskazujący partnerowi w jakim kolorze obrońca posiada wysokie wartości,

  • zrzucenie wysokiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w wyższym z pozostałych 2 kolorów (nie kolor wistu i nie atu)
  • zrzucenie niskiej blotki sygnalizuje posiadanie wartości w niższym z pozostałych 2 kolorów

zrzutka krakowska:

to ustalenie wistowe obrońców, według którego przy pierwszej zrzutce nie do koloru w obronie kontraktu bezatutowego, zrzucamy kartę z koloru bezwartościowego, a jej wysokość sugeruje wartości w jednym z pozostałych dwóch kolorów: wysoka karta - w starszym, niska - w młodszym z pozostałych. Na przykład, jeżeli na kiera dorzucimy wysokie karo sugeruje to wartości pikowe, małe karo pokazywałoby wartości w treflach.

Nie gramy potwierdzeniem wistu!

Słowniczek angielski i objaśnienia skrótów:

ARTIFICIAL=ODZYWKA SZTUCZNA

NO AGREEMENT=NIEUZGODNIONE(NIEOPISANE)

SIGNOFF=DO PASA

GAME FORCE (Forcing to game)=GF= FORSING DO DOGRANEJ

CONSTRUCTIVE=KONSTRUKTYWNY

INVITATIONAL=INV=INWIT(INWITOWY)

SLAM TRY=PRÓBA SZLEMIKOWA

CONTROL BID=Zwykle używane określenie na cue-bid

PREEMPTIVE=ZAPOROWY

RELAY=NASTĘPNY KOLOR (Zwykle jako dalsze pytanie)

ASKING BID=PYTANIE

ASKING BID RESPONSE=ODPOWIEDŹ

FORCING/NON-FORCING= FORSUJE/NIE FORSUJE

1 RF/F1= ONE ROUND FORCING=FORSUJE NA JEDNO OKRĄŻENIE

UWAGA!!!!!!

Używając karty konwencyjnej przed zalicytowaniem każdej odzywki (jeśli została zdefiniowana) wyświetli się podpowiedź po nasunięciu kursora myszki ponad odzywkę w Karcie Konwencyjnej.Funkcja ta pozwala sprawdzić czy wybrana odzywka jest zgodna z zamiarem licytującego .

 

 

 Sposób uzyskania Karty Konwencyjnej:


1.od dowolnego gracza jeśli gracz ten ustawi daną Kartę na stole( automatycznie zapisze się taka Karta pod nikiem ustawiającego ).

Można taką kartę zapisać dodatkowo jako swoją ulubioną (bez nika Partnera) przez opcję EDYTUJ /zaptaszkowanie okienka FAVORITE/SAVE CHANGES.Tak zapisana Karta pojawi się w lewej kolumnie Kart Konwencyjnych w najwyzszym wierszu (puste okienko PARTNER)


2.Powiadomienie klimaPL lub Gagusia lub jakiegokolwiek innego gracza mającego zapisaną wcześniej Kartę , o potrzebie posiadania Karty  .

Gracz ten może zapisać Kartę u innego gracza przez swoją zakładkę Moje BBO/Karty konwencyjne/wybranie Karty w wersji najnowszej- teraz ver.6.1/EDYTUJ/wpisanie nika gracza w okienko PARTNER/SAVE changes.

Karta zostanie natychmiast zapisana w lewej kolumnie kart konwencyjnych zakładki Moje BBO/Karty konwencyjne obdarowanego:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  

         TC

                                                                                                               

                                                                                               

szkolapzbs

cezar

uniwersytet